Opalescence Go™ Whitening – quick, simple, convenient!

The professional alternative to custom whitening trays.

For most full mouth cases, I use custom whitening trays and Opalescence™ PF. In some
cases, custom whitening trays can be avoided with alternative solutions.

One such solution is our Opalescence Go™ with its unique Ultrafit™ Tray. A lot of details
had to be considered in order to create a truly practical and patient friendly product. The Ultrafit trays are pre-fabricated, pre-filled and ready for immediate use. Dental staff are usually excited to be able to offer these trays to their patients.

Opalescence Go_Melon and Mint
Opalescence Go_Tray

Opalescence Go is available in two Flavours: Mint and Melon.

Opalescence Go Ultra-Fit trays:
Versatile trays with a colored outer tray to help to place and position.
Inner tray to adapt to the teeth.

Because there are patients who struggle with the time and process expenditure for the creation of customized whitening trays, Opalescence Go is a great alternative. In most of these cases, results are visible after using them for 3-5 days. Patients and practices alike can benefit from the advantages offered with this type of treatment. Without the need for creating customized trays or investing in a lot of chair time for expensive in-office treatments, both sides can recognize this as a time and financial benefit.

When offered as part of the regular hygiene appointments, many patients really appreciate their teeth not only becoming clean and smooth but also whiter. We recommend offering them a few Opalescence Go trays as an advanced prophylaxis treatment to be used following a professional tooth cleaning (if any scaling was used in the prophylaxis, it is recommended to wait a week following the prophylaxis to enable soft tissues to heal completely. This minimizes soft tissue sensitivity during the whitening treatment). This can keep their smile looking good or can create the demand for an entire whitening treatment if one has not yet been completed.

The Treatment Process:

It is evident that a professional tooth cleaning should be accomplished prior to any whitening treatment. Additionally, a thorough exam and diagnosis of tooth color is needed, I like to involve the patient for this process. Once ready for the tooth whitening treatment, the patient is instructed on how to use the Opalescence Go trays (see images):

1. Remove the trays from the package.

NOTE: The trays are marked for Upper (U) and Lower (L).

Opalescence Go_Step 1

Upper and Lower arch trays are available in blister packs.

2. Center the tray on the arch.

Opalescence Go_Step 2

3. Gently suck down around the tray. The inner tray will adapt to the arch.

Opalescence Go_Step 3

4. Remove the colored outer tray and dispose.

Opalescence Go_Step 4

5. Further adapt the inner tray by further sucking down and applying lip pressure. This amount of pressure will be enough to assure the tray adapts and covers the entire tooth. The active ingredient will spread throughout the tooth and even under brackets. Do not use fingers to further adapt as it may push too much of the whitening gel onto the gingiva.

Opalescence Go_Step 5

6. Wear the Opalescence Go 6% for 60-90 minutes per application. Give the patient as many trays as you think they will need and schedule a follow up appointment to determine if more whitening trays are necessary.

Opalescence Go_Step 6

The inner tray adapts and remains stable in its position during the entire wear- time. Wear the Opalescence Go 6% for 60-90 minutes. Afterwards dispose of the tray and clean teeth with a toothbrush.

Opalescence Go_LM TW_before

Slight yellow discoloration, very typical color change from food and dyes.

Opalescence Go_LM TW_after

After 6 days of treatment.

In case any sensitives may occur during treatment, we usually recommend using our Opalescence Sensitivity Relief toothpaste for a couple weeks before and during any whitening treatments. If there is sensitivity during the whitening process, we offer UltraEZ™ trays. The active ingredients are potassium nitrate and fluoride and will provide a rapid treatment for sensitivity.

When further restorative treatments are required, keep in mind it is important to postpone them for 7-10 days after any whitening program. This will ensure that any bonding procedures are not compromised from the oxygen ions present in the
tooth. This also allows for the color of the teeth to stabilize.

Little effort – great impact

Opalescence Go treatments are associated with minimal expenditure of time and money for both patients and practice. We also realize there is a general oral health benefit from the treatment, the PF in the whitening formula can strengthen the enamel. This plus the increased awareness, of whiter teeth, which is regularly noticed by patients after their whitening, can motivate and inspire them to have better oral hygiene and schedule regular hygiene visits.

We often hear back from patients with comments like, “I did not expect tooth whitening could be so easy!” and “Thank you, it is much more fun to smile and laugh”.

Best regards,

Dr. Fischer Signature

Dan Fischer

About Dr. Fischer

Dr. Fischer

Dr. Dan Fischer is the founder and CEO of Ultradent Products, Inc., a leading dental manufacturer of high-tech dental materials, devices, and instruments with a 40-year history of innovation and quality. Its products are used worldwide by dentists, orthodontists, group practices, dental labs, government agencies, and universities. Ultradent Products’ vision is to improve oral health globally. For more information visit ultradent.com/eu.

Źródło tekstu: Ultradent, radentproductseu.blog/2020/07/17/opalescence-go-whitening-quick-simple-convenient/

Uveneer

System matryc do bezpośrednich licówek kompozytowych Uveneer jest unikalnym, minimalnie inwazyjnym systemem matryc, umożliwiającym uzyskanie idealnych bezpośrednich licówek kompozytowych o przewidywalnym kształcie i symetrii. Naśladuje naturalne uzębienie i jest przeznaczony do stworzenia wysokiej jakości, naturalnie wyglądających uzupełnień protetycznych zębów przednich podczas jednej wizyty. Można stosować również w celach kosmetycznych i do wyboru odcienia oraz jako licówki tymczasowe podczas wykonywania licówek porcelanowych.

#PoradnikUltradent – UltraSeal

Czy wiesz, że tiksotropowe właściowości laków UltraSeal XT® plus i UltraSeal XT® hydro umożliwiają zapłynięcie materiału do najgłębszych bruzd i szczelin? Jak to się dzieje?

Dzięki unikalnej końcówce Inspiral Brush, wypływający materiał ma zmniejszoną lepkość. Dzięki temu cieńsza warstwa lepiej zapływa w najmniejsze szczeliny gdzie żywica ponownie gęstnieje – zapobiega to wypłynięciu materiału przed spolimeryzowaniem. UltraSeal XT® plus i UltraSeal XT® hydro całkowicie wypełniają wszelkie zakamarki zęba dzięki czemu masz pewność dokładnego i skutecznego lakowania.
UltraSeal jest dostępny w dwóch formułach. Obie radzą sobie w wilgotnym środowisku, które jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń. Hydrofobowe właściwości UltraSeal XT plus wykorzystane są dzięki specjalnemu środkowi suszącemu PrimaDry®, który ulatnia wilgoć. Natomiast hydrofilna formuła UltraSeal XT hydro wykorzystuje wilgoć na poziomie mikroskopowym do zapłynięcia w szczeliny.

#PoradnikUltradent – Opalescence Endo 

Pytanie: Jak długo po leczeniu kanałowym należy odczekać do przeprowadzenia wybielania wewnętrznego przy użyciu Opalescence Endo? Czy lepiej wykonać dodatkową preparacje kilka mm w głąb kanału dla lepszego wybielenia szyjki zęba? Dlaczego Opalescence Endo powinien być stosowany tylko w komorze?

Odpowiedź: Między leczeniem kanałowym, a wybielaniem powinno się odczekać wystarczającą ilość czasu, celem wygojenia tkanek i prawidłowego związania materiałów. Ponadto, ewentualne komplikacje związane z leczeniem endodontycznym powinny być rozwiązane przed zastosowaniem Opalescence Endo.

Odnośnie głębokości preparacji:
Należy pamiętać, że kanały korzeniowe połączone są kanalikami zębinowymi z przyzębiem. Oznacza to, że środek wybielający zaaplikowany do kanału, może migrować kanalikami do szpary ozębnej. Może to prowadzić do:
bólu – nawet gdy ząb jest martwy, mimo tego (żywe) przyzębie może być podrażnione
resorpcji – oznacza degradację zębiny i rozwinięcie obszarów wypełnionych ziarniną zapalną – występuje rzadko, ale nie można tej komplikacji wykluczyć.
Aby temu zapobiec dno komory oraz ujścia kanałów powinny być uszczelnione cementem glasjonomerowym. Powierzchnia podkładu powinna sięgać poziomu połączenia szkliwno-cementowego. (Przydatna jest sonda perio – dobrze jest zmierzyć zewnętrzny poziom szyjki zęba i dostosować do tego pomiaru odpowiednią ilość glasjonomeru w komorze). Dno dobrze zabezpieczonej cementem komory powinno przypominać kształtem miseczkę.

Nie ma powodów do obaw o ograniczenie głębokości preparacji i potrzeby umieszczania wkładki wybielającej głęboko w kanale. Nadtlenki rozprzestrzeniają się w strukturze zęba i równomiernie go wybielają bez efektu ostrego odgraniczenia.

#PoradnikUltradent – Peak Universal Bond

➡️ Nadwrażliwość pozabiegowa? W jaki sposób materiały wiążące mogą zredukować a nawet wyeliminować nadwrażliwość pozabiegową?
➡️ Miazga jest wrażliwa na zmiany ciśnienia płynu w kanalikach zębinowych. Dolegliwości bólowe pojawiają się gdy po aplikacji bondu dojdzie do uwięźnięcia pęcherzyków powietrza w kanalikach. Najlepszym sposobem zapobiegawczym jest stosowanie wysokiej jakości materiału wiążącego, który wykorzystuje niewielką ilość wilgoci pozostawioną na zębinie. Peak® Universal Bond zapewnia doskonałą jakość wiązania i redukcję nadwrażliwości przy kluczowej roli zwilżenia zębiny przed aplikacją. Zawarty rozpuszczalnik o właściwościach hydrofilowych doprowadza wodę i żywicę na głębokość wytrawiania kwasem. Gdy żywica osiąga dno wytrawionych kanalików, nie ma w nich ciśnienia osmotycznego i ruchu płynu w kanalikach zębinowych dzięki temu nadwrażliwość pozabiegowa jest wyeliminowana. Gdy zębina jest przesuszona, bond nie może głęboko zapłynąć i pozostawia powietrze w kanalikach po spolimeryzowaniu. Aplikacja Peak Universal Bond poprzez delikatne wcieranie przez 10 sec zapewnia penetrację żywicy głęboko w kanaliki, bez pozostawiania pustych przestrzeni, co znacznie redukuje występowanie nadwrażliwości pozabiegowej

#PoradnikUltradent – System matryc do bezpośrednich licówek kompozytowych Uveneer

➡️Czy licówki Uveneer mogą być użyte u dzieci i młodzieży, gdy stały ząb częściowo wyrznięty uległ złamaniu?
➡️Tak, mogą. Należy dobrać odpowiedni rozmiar Uveneer i docisnąć szablon do kompozytu nałożonego wcześniej na ząb i naświetlić. Licówka powinna osiągnąć poziom dziąsła, oraz powierzchnie bliższą i dalszą, a w razie potrzeby należy dostosować brzeg sieczny. Natomiast od strony podniebienia – dociskamy palcem kompozyt w kierunku Uveneer i naświetlamy. Później, gdy ząb będzie dalej się wyrzynać, łatwo można spolerować nadmiar kompozytu i ponownie zaaplikować materiał jak do ubytku klasy V, z wykorzystaniem lub bez szablonu Uveneer.