Zwroty

Wszelkich zwrotów należy dokonywać na własny koszt w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Informujemy, że nie będą uznawane zwroty towarów używanych, rozpakowanych, zniszczonych oraz bez opakowań firmowych.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas telefonicznie  lub e-mailem pod adresem: info@dornwell.pl.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

i. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;

ii. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

iii. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.