Unity stomatologiczne (5)

Autoklawy (7)

Końcówki (7)

Lampy polimeryzacyjne (20)

Endometry (3)

Lupy zabiegowe (5)

Kamery wewnątrzustne (4)

Radiologia (3)

Lasery (2)

Pompy ssące (3)

Kompresory (4)

Sedacja wziewna (1)

Systemy znieczuleń (2)

Skalery (2)

Mikrosilniki endodontyczne (3)

Piaskarki (2)

Urządzenia do dezynfekcji (5)

Medyczne oczyszczacze powietrza (2)